Rorsmansmärket

ror

Det här är Rorsmansmärket
Aktiviteten Rorsmansmärket är framtaget av Svenska Båtunionen för att inspirera till och underlätta för sjösäkerhetshöjande aktiviteter i båtklubbens egen regi.
Aktiviteten är tänkt att rikta sig till alla som vill träna grundläggande båtkörning för att klara av de vanligaste momenten inom körning i låg fart med motordriven båt.
Aktiviteten är består av tre delar,
* Genomgång på land
* Övningar med egen båt på vattnet
* Återsamling och genomgång efteråt.
Aktiviteten är upplagd att ta mellan 2,5 – 3,5 timmar beroende på antalet deltagare.
Rorsmansmärket delas ut form av ett årtalsdaterat klistermärke att fästa på båten.
Diplom utdels after genomgången utbildning.
Rorsmansmärket ska kunna genomföras årligen som en gemensam vattenaktivitet efter sjösättning.

Du kan ladda ned utbildningsmaterial här:
Rorsmansmärket, en film på YouTube, Tryck här
Rorsmansmärket-Deltagarhäfte, Tryck här
Rorsmansmärket-Slussning, Tryck här

Allemansrätten

azll
Svenska Båtunionens material om allemansrätten vänder sig till Båtklubbar som anordnar någon form av aktivitet inom det vattenburna friluftslivet.
Materialet är anpassat för alla åldrar och tidsåtgången för en genomgång är cirka en timme.
Efter avslutat pass ska deltagaren ha kännedom om de rättigheter och skyldigheter som allemansrätten ger.
Genomgång av allemansrätten kan vara en bra klubbaktivitet
Du kan ladda ned utbildningsmaterial här:

Allemansrätten-Deltagarhäfte, Tryck här
YouTube-Allemansrätten, Tryck här
YouTube-Allemansrätten - Värsta festen !?, Tryck här
YouTube-Allemansrätten - Perfekt tältplats !?, Tryck här
YouTube-Allemansrätten - Skräp i havet !?, Tryck här

Mörkernavigering

ror fyrl
Vi satt några medlemmar i en båt och diskuterade allmänt om båtlivet.
Någon nämnde mörkernavigering och ämnet avhandlades. Slutsatsen blev att det vore önskvärt om Båtklubben kunde anordna en intern kurs i mörkernavigering.
Det finns gott om utbildningsmaterial både i bokform och på nätet men de flesta är kompletta kurser som syftar till förarintyg, skepparexamen eller kappegling o.dy.
Vi hittade inget bra kursmaterial som bara handlar om mörkernavigering.
Vi tog fram ett eget material!!
Tanken är att vi samlar ihop några medlemmar i en båt, tar en kvällstur efter mörkrets inbrott och går igenom olika scenarier på väg ut på sjön.
Kursmaterialet är egenskrivet och fritt att använda och syftar inte till något intyg eller examen utan enbart för nöjes skull, uppfräschande av gamla kunskaper och allmän övning i mörkernavigering.
Detta är en klubbaktivitet som kan göras många gånger beroende på medlemmarnas intresse.
Är du intresserad? skicka ett mail till, du kanske har kompetens och kan handleda en kvällstur eller vara deltagare för att öva och lära.
Intresserad av mörkernavigering - Tryck här !

Du kan ladda ned utbildningsmaterial här:
Mörkernavigering-Deltagarhäfte, Tryck här>
Fyrkaraktärer, Tryck här
Beteckningar från Kort 1, Tryck här

rora ror fyrl

VHF On-Line kurs gratis
För att börja använda VHF behöver du:
Ett VHF-certifikat (SRC – Short Range Certificate), som du får efter en kortare utbildning och avlagt prov. Certifikatet gäller livet ut. Du kan också läsa på egen hand. Gratis OnLine-kurs nedan.
Ett tillstånd från Post och Telestyrelsen, PTS. Med tillståndet får du även en ”anropssignal”, vilken är båtens unika identitet i samband med radiokommunikation. Du ansöker om ett tillstånd på PTS:s e-tjänst, allt som behövs är ett bank-id.
Länk till beställning av tillstånd hos PTS - Tryck här!
Varför krävs VHF-certifikat och tillstånd?
VHF är ett internationellt nöd- och säkerhetssystem till sjöss. Rätt kunskaper är därför en förutsättning som ger dig trygghet att använda VHF-radion utan osäkerhet när du bäst behöver den – för egen eller för någon annans skull.
Registrera dig för gratis OnLine-kurs - Tryck här!
Lathund för nödanrop via VHF
Lathund för nödrop via VHF - Tryck här!


Om du har förslag på andra kurser eller föredrag som skulle vara intressant, skicka ett mail. Mitt förslag på kurser eller föredrag - Tryck här!