Fastställda avgifter för arbetsåret 2023

Medlemsavgift/år
500:-

Båtplats liten/år
800:-

Båtplats mellan/år
2000:-

Båtplats stor/år
3000:-

Inträdesavgift till båtplats liten/engångsavgift
2000:-

Inträdesavgift till båtplats mellan/stor/engångsavgift
4000:-

Gästplats i hamnen (båt, husbil, husvagn) /dygn
200:-

Ej utfört arbete/arbetsdag/tillfälle
1000:-

Avräkning per arbetstimma/arbetsdag
100:-

Kranlyft i hamnen med egen kran/tillfälle
140:-

Hyra sjöbod/år
150:-

Utebliven nattvakttjänst/tillfälle
2000:-

Vinteruppställning på hamnplanen
200:-

Depositionsavgift Y-bom mellanstor
7000:-

Depositionsavgift Y-bom stor
9000:-

Rampavgift/tillfälle
40:-


Externa avgifter arbetsåret 2023

Avgift ställplats/dygn
200:-
Avgift gästbåtplats/dygn
200:-
Rampavgift/tillfälle
40:-
Extra El-avgift för båt med permanent
landströms-anslutning / Säsong
500:-

Klubbens bankgiro
824-8023
Klubbens Swish
123 084 67 66

Sjöbodarna
sjobod

I samband med att båtklubben nu fått ett 25-årigt avtal med kommunen rörande hamnområdet fick klubben också överta förvaltningen och nyttjandet av de gamla vedbodarna vid hamnplanen.
Dessa har nu döpts om till Sjöbodarna.
En sjöbod skall i första hand erbjudas klubbmedlemmar och i andra hand, i mån av tillgång till icke klubbmedlemmar.
Det är viktigt att du som är medlem och har material och prylar förvarade i en sjöbod tar konmtakt med klubben snarast, du kan göra detta genom att maila registrator@arnasbk.se eller ringa någon i styrelsen.

Intresseanmälan till hyra sjöbod
Om du är intresserad av att hyra en sjöbod, maila registrator@arnasbk.se eller ta kontakt med någon i styrelsen.


Vill du jobba i klubben ???
Vi är f.n. närmare 90 medlemmar i klubben och många av medlemmarna besitter kunskaper och har resurser som vi inte känner till men som skulle kunna vara till stor hjälp i klubben på olika sätt.
En betydande del i att vara medlem i en båtklubb är glädjen att tillsammans med andra medlemmar utföra gemensamma aktiviteter för klubbens utveckling och trevnad. Vad kan du bidraga med ? Kan du hantera en hammare eller symaskin ? är du bra på att måla eller äger en lastbil med kran ? eller har du ett staket på 150 m som du inte skall använda ? eller har du en egen såg som kan såga plank till våra kommande bryggor ?
Kanske vill du hellre vara med i styrelsen och planera och driva verksamheten ? hör i så fall av dig.
Vi har ingen aning förrän du tar kontakt med styrelsen och berättar vad just du kan bidraga med.
Använd gärna nedanstående länk, eller tala med någon i styrelsen.
Detta kan jag bidraga med !, Tryck här
Klubbvimpel och dekaler
Du kan köpa klubbvimpel och dekaler av registratorn för att pryda din båt och visa var du hör hemma.
Vimpel
150:-
Platsdekaler ca 50mm/diam
10:-


Arbetsdagar arbetsåret 2023

Våren
Lördag 29 April kl 09.00 5.0 tim
Lördag 6 Maj kl 09.00 5.0 tim
Hösten
Lördag 30 September kl 09.00 5.0 tim
Lördag 7 Oktober kl 09.00 5.0 tim

Hamnvaktstjänst
Observera att hamnvaktstjänsten är OBLIGATORISK av medlemmar med båtplats. Om du inte kan gå angivet datum så tag kontakt med registratorn (f.n. Bengt-åke Johnsson) för ev.byte av dag på tel. 070 333 55 22
Använd den gula "hamnvakts-västen", du syns bättre och det ger omgivningen en signal om att hamnen är bevakad.


Framtid och utvecklingt
Styrelsens vision inför framtiden är att kunna uppföra ett nytt service-/klubbhus på vår mark. Nu när ställplatserna är på plats och efterfrågan är stor ökar trycket på klubben att erbjuda god service.
Ett klubbhus med toaletter och duschar är planerat och därtill kommer lokaler för klubbens verksamhet samt allmänna utrymmen.
De allmänna utrymmena skall användas i första hand för klubbens verksamhet i form av hamnkontor, klubblokal, utbildningslokal, plats för nattvakt etc. I mån av tillgänglighet kan de lånas ut/hyras ut till medlemmar eller andra Årnäsbor eller föreningar.
Tyvärr måste vi vänta på startbesked för klubbstugan så tills vidare får klubbens verksamhet gå på sparlåga vad gäller kurser etc. Klubbens möten får även i fortsättningen hyras i kommunens bygdegårdar.
Trots dessa motgångar förutspår styrelsen en spännande framtid.
Adressändring
Det är av största vikt att du håller dina kontaktdata uppdaterade.
Många byter mobiltelefon men glömmer att meddela oss, andra byter eller får ny mail-adress, andra byter bostadsadress.
Använd nedanstående länk och skicka in dina uppgifter så de kommer in i medlemsregistret.
Adressändring - Tryck här!