Ordförande Björn Jacobsson ordforande@arnasbk.se 073 8455835
V. Ordförande Johan Olofsson v.ordforande@arnasbk.se 070-6207259
Sekreterare Denise Johansson sekreterare@arnasbk.se
Kassör Torbjörn Hägnander kassor@arnasbk.se 070 685 33 35
Registrator Bengt-Åke Johnsson registrator@arnasbk.se 070 3335522
Ledamot Thomas Johansson ledamot@arnasbk.se 072-2214122
Suppleant 1 Janne Folke suppl1@arnasbk.se 073-9628726
Suppleant 2 Bo Karlsson suppl2@arnasbk.se 073-6933191
Revisor 1 Nicklas Karlsson revisor1@arnasbk.se 070-5576297
Revisor 2 Mikael Malmqvist revisor2@arnasbk.se 073-0770957
Hamnkapten Thomas Algotsson hamnkapten@arnasbk.se 070-5356835
Hamnvärd Hans Propach hamnvard@arnasbk.se 072-8792570
Valberedning 1 Kristofer Ramåker valbered1@arnasbk.se 076-1006939
Valberedning 2 Vakant valbered2@arnasbk.se 070-3085820
WebMaster Bengt-Åke Johnsson b.j@bernit.com 070 3335522