Ordförande Björn Jacobsson ordforande@arnasbk.se 073 8455835
V. Ordförande Johan Olofsson v.ordforande@arnasbk.se 070-6207259
Sekreterare Denise Johansson sekreterare@arnasbk.se 070-5945534
Kassör Torbjörn Hägnander kassor@arnasbk.se 070 685 33 35
Registrator Bengt-Åke Johnsson registrator@arnasbk.se 070 3335522
Ledamot Thomas Johansson ledamot@arnasbk.se 072-2214122
Suppleant 1 Janne Folke suppl1@arnasbk.se 073-9628726
Suppleant 2 Bo Karlsson suppl2@arnasbk.se 073-6933191
Revisor 1 Nicklas Karlsson revisor1@arnasbk.se 070-5576297
Revisor 2 Mikael Malmqvist revisor2@arnasbk.se 073-0770957
Hamnkapten Thomas Algotsson hamnkapten@arnasbk.se 070-5356835
Hamnvärd Hans Propach hamnvard@arnasbk.se 072-8792570
Valberedning 1 Kristofer Ramåker valbered1@arnasbk.se 076-1006939
Valberedning 2 Vakant valbered2@arnasbk.se 070-3085820
WebMaster Bengt-Åke Johnsson b.j@bernit.com 070 3335522
Registrator Bengt-Åke Johnsson
Registrator Bengt-Åke Johnsson registrator@arnasbk.se 070 3335522
Ordförande Anders Rindefors ordforande@arnasbk.se 070-5813589
V. Ordförande Jan Fahlgren v.ordforande@arnasbk.se 073-0852104
Kassör Torbjörn Hägnander kassor@arnasbk.se 070-5782238
Sekreterare Lars Jerkrot sekreterare@arnasbk.se 072-3232081
Hamnkapten Thomas Algotsson hamnkapten@arnasbk.se 070-5356835
Ledamot Johan Olofsson ledamot@arnasbk.se 070-6207259
Suppleant 1 Janne Folke suppl1@arnasbk.se 073-9628726
Suppleant 2 Bo Karlsson suppl2@arnasbk.se 073-6933191
Revisor 1 Nils Berglund revisor1@arnasbk.se 070-2678024
Valberedning 1 Björn Jacobsson valbered1@arnasbk.se 073 8455835
Valberedning 2 Thomas Johansson valbered2@arnasbk.se 072-2214122
Revisor 2 Brita Warntoft revisor2@arnasbk.se
Registrator Bengt-Åke Johnsson registrator@arnasbk.se 070 3335522
Hamnkapten Leif Jacobsson hamnkapten@arnasbk.se 070-5317665
Ordförande Anders Rindefors ordforande@arnasbk.se 070-5813589
V. Ordförande Jan Fahlgren v.ordforande@arnasbk.se 073-0852104
Kassör Torbjörn Hägnander kassor@arnasbk.se 070-6853335
Sekreterare Lars Jerkrot sekreterare@arnasbk.se 072-3232081
Registrator Bengt-Åke Johnsson registrator@arnasbk.se 070 3335522
Hamnkapten Thomas Algotsson hamnkapten@arnasbk.se 070-5356835
Ledamot Johan Olofsson ledamot@arnasbk.se 070-6207259
Suppleant 1 Janne Folke suppl1@arnasbk.se 073-9628726
Suppleant 2 Bo Karlsson suppl2@arnasbk.se 073-6933191
Revisor 1 Janne Berglund revisor1@arnasbk.se 073-0756357
Revisor 2 Brita Jakobsson revisor2@arnasbk.se
Ordförande Björn Jacobsson ordforande@arnasbk.se 073 8455835
V. Ordförande Jan Fahlgren v.ordforande@arnasbk.se 073-0852104
Kassör Torbjörn Hägnander kassor@arnasbk.se 070-6853335
Ledamot Johan Olofsson ledamot@arnasbk.se 070-6207259
Sekreterare Lars Jerkrot sekreterare@arnasbk.se 072-3232081
Registrator Bengt-Åke Johnsson registrator@arnasbk.se 070 3335522
Suppleant 1 Janne Folke suppl1@arnasbk.se 073-9628726
Suppleant 2 Bo Karlsson suppl2@arnasbk.se 073-6933191
Revisor 1 Nils Berglund revisor1@arnasbk.se 070-2678024
Revisor 2 Brita Jakobsson revisor2@arnasbk.se
Valberedning 1 Thomas Johansson valbered1@arnasbk.se 072-2214122
Valberedning 2 Kristofer Ramåker valbered2@arnasbk.se 076-1006939
Ordförande Mikael Malmqvist ordforande@arnasbk.se 073-0770957
Kassör Torbjörn Hägnander kassor@arnasbk.se 070-6853335
Registrator Bengt-Åke Johnsson registrator@arnasbk.se 070 3335522
Sekreterare Lars Jerkrot sekreterare@arnasbk.se 072-3232081
V. Ordförande Anders Rindefors v.ordforande@arnasbk.se 070-5813589
Hamnkapten Leif Jacobsson hamnkapten@arnasbk.se 070-5317665
Ledamot Jan Fahlgren ledamot@arnasbk.se 073-0852104
Suppleant 1 Janne Folke suppl1@arnasbk.se 073-9628726
Suppleant 2 Bo Karlsson suppl2@arnasbk.se 073-6933191
Revisor 1 Nils Berglund revisor1@arnasbk.se 070-2678024
Revisor 2 Johan Olofsson revisor2@arnasbk.se 070-6207259
Valberedning 1 Björn Jacobsson valbered1@arnasbk.se 073 8455835
Valberedning 2 Thomas Johansson valbered2@arnasbk.se 072-2214122
Ordförande Mikael Malmqvist ordforande@arnasbk.se 073-0770957
V.Orförande Lars Jerkrot v.ordforande@arnasbk.se 072-3232081
Kassör Torbjörn Hägnander kassor@arnasbk.se 070-6853335
Registrator Bengt-Åke Johnsson registrator@arnasbk.se 070 3335522
Sekreterare Per Stenhammar sekreterare@arnasbk.se 070-8725644
Sekreterare Anders Rindefors sekreterare@arnasbk.se 070-5813589
Suppleant 1 Janne Folke suppl1@arnasbk.se 073-9628726
Suppleant 2 Bo Karlsson suppl2@arnasbk.se 073-6933191
Revisor 1 Nils Berglund revisor1@arnasbk.se 070-2678024
Ordförande Mikael Malmqvist ordforande@arnasbk.se 073-0770957
Ordförande Mikael Malmqvist ordforande@arnasbk.se 073-0770957
Sekreterare Per Stenhammar sekreterare@arnasbk.se 070-8725644
V. Ordförande Lars Jerkrot v.ordforande@arnasbk.se 072-3232081
V. Ordförande Lars Jerkrot v.ordforande@arnasbk.se 072-3232081
Kassör Torbjörn Hägnander kassor@arnasbk.se 073-3324764
Kassör Torbjörn Hägnander kassor@arnasbk.se 070-6853335
Ledamot Bo Hagberg ledamot@arnasbk.se 070-5782238
Ledamot Ingvar Karlsson ledamot@arnasbk.se 073-0657801
Suppleant 1 Ulric Ljungberg suppl1@arnasbk.se 072-1515612
Suppleant 2 Ingvar Karlsson suppl2@arnasbk.se 073-0657801
Suppleant 1 Anders Rindefors registrator@arnasbk.se 070-5813589
Suppleant 2 Bengt Falk suppl2@arnasbk.se 070-5984242
Revisor 1 Nils Berglund revisor1@arnasbk.se 070-2678024
Revisor 1 Nils Berglund revisor1@arnasbk.se 070-2678024
Valberedning 1 Leif Jacobsson valbered1@arnasbk.se 070-5317665
Valberedning 1 Leif Jacobsson valbered1@arnasbk.se 070-5317665
WebMaster Bengt-Åke Johnsson webmaster@arnasbk.se 070 3335522
WebMaster Bengt-Åke Johnsson webmaster@arnasbk.se 070 3335522
WebMaster Bengt-Åke Johnsson webmaster@arnasbk.se 070 3335522
WebMaster Bengt-Åke Johnsson webmaster@arnasbk.se 070 3335522
WebMaster Bengt-Åke Johnsson webmaster@arnasbk.se 070 3335522
WebMaster Bengt-Åke Johnsson webmaster@arnasbk.se 070 3335522
WebMaster Bengt-Åke Johnsson webmaster@arnasbk.se 070 3335522