Säkerhet i båt och på sjön.
Dokument avsedda för egen kontroll av din båt ur säkerhetssynpunkt.
Läs dokumentet för din båttyp och kontrollera din båt.
Eka
Kanot
Motorbåt avsedd för övernattning
Motorbåt inte avsedd för övernattning
Segelbåt avsedd för övernattning
Segelbåt inte avsedd för övernattning
Vattenskoter
Öppen båt med motor
Sanering av bottenfärg som innehåller TBT
Förtöjningsguide
Lathund för nödanrop - VHF