Svensk Kustradion
Sjöfartsverket har ändrat en del kanalnummer för VHF, se komplett lista nedan.
För oss i Vänern/Vättern är det oförändrade kanalnummer:
01 Kinekulle
02 Trollhättan
05 Bäckefors
65 Karlstad
62 Motala
Kustväder för Vänern/Vättern sänds på VHF kl 9.30 och 17.30 lokal tid varje dag mellan 1 maj - 30 september.
Navigationsvarning sänds via VHF kl 02.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 och 22.00 tid UTC
För övriga landet och kanaler se nedan.

xc
© 2020-2024, Årnäs Båtklubb, Sweden