Hamndagen 2022
Båtklubbens Bouletävling 2021
Muddring och bygge av bryggor 2011-12