Kräftskiva i hamnen 2023

Ett 35 tal festsugna medlemmar och gäster hade anammat kallelsen till kräftkalas.
Det blev en fantastisk kväll med mycket skratt och gemenskap. Vädret var perfekt liksom kräftorna
(mestadels kokta av vår egen fiskare, Johan på Årnäs Fisk.
När vi sedan blev underhållna av vår lokala trubadur, Niklas blev kvällen fullbordad.
Kvällen avslutades med spontan-dans till ett flertal spellistor sparade i mobiltelefoner.
M.a.o. en lyckad helkväll som vi ser fram mot nästa år igen..
rt rt rt rt
rt rt rt rt
rt rt rt