ARBETSÅRET 2024
Årsmöte 25 februari, Bygdens Hus, Kinne-Vedum kl 15.00

ARBETSDAGAR
Våren
Lördagar 27 april och 4 maj kl 9.00 - 13.00
Hösten
Lördagar 28 sept och 5 okt kl 9.00 - 13.00

ARBETSÅRET 2023

Årsmöte 26 februari, Österängs Bygdegård kl 15.00

KRÄFTSKIVA
19 Augusti
Kluben anordnar kräftskiva i hamnen, trubadur är bokad, tältet sätts upp och fint väder är beställt.
Var och en tar med sig mat och dricka efter egen smak

ARBETSDAGAR
Våren
Lördagarar 29 april och 6 maj kl 9.00 - 13.00
Hösten
Lördagarar 30 sept och 7 okt kl 9.00 - 13.00

Hamnen/Ställplatser Öppnar 1 April
Om det fortfarande är vinterväder och markfrost, finns el men ej vatten
Hamnen/Ställplatser Stänger 31 OktoberARBETSÅRET 2022

Årsmöte digitalt 27 februari
Hamnen öppnas 3 april
Arbetsdag 23 april
Arbetsdag 30 april
Medlemsmöte i hamnen 11 Juni
Midsommarfirande i hamnen 24 Juni
Hamndagen 12 Juli
Medlemmars Kräftskiva 3 september
Arbetsdag 22 oktober
Arbetsdag 29 oktober
Hamnen stänger 29 oktober