Aktuellt i Årnäs Båtklubb

Card image cap
Klubbhuset
Efter att ÅBK i december år 2020 ansökt om byggnadslov hos Miljö- och Bygglovsnämnden i Götene Kommun för det nya klubbhuset har Familjen Gustaf Ekman och ett antal fastboende i Årnäs lagt in sitt veto mot ansökan.
I maj 2021 beviljade Miljö- och Bygglovsnämnden ansökan om bygglov.
Gustaf Ekman överklagade nämndens beslut till Länstyrelsen i Västra Götalands Län med huvudmotiveringen att placeringen skulle störa familjen Ekmans boende. Länstyrelsen avslog överklagandet och godkännde bygglovsansökan i sin helhet.

Gustaf Ekman överklagade Länstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt. Även Mark- och Miljödomstolen avslog yrkandet från Gustaf Ekman med möjlighet att överklaga till Mark- och Miljööverdomstolen senast den 23 januari 2023.

Ingen ytterligare överklagan kom in till Mark- och Miljödomstolen innan 23 Januari varför domstolen den 24 januari 2023 fastslog att ÅBK's bygglovsansökan vunnit laga kraft och ej kan överklagas.
Bygglovsansökan har vunnit Laga Kraft
Detta är självklart ett glädjande besked till klubben som nu äntligen kan börja förbereda uppförandet av det efterlängtade klubbhuset.
Trots försening på ett par år, en ökad kostnad för uppförandet, extra kostnad för förvaring och tillfälligt bygglov för uppställning av huset, ser vi nu framåt och glädjs åt att vi snart kan få igång en riktig klubbverksamhet med utbildningar och kurser, samvaro och inte minst en plats att förvara klubbens tillhörigheter.
Nu börjar en hektiskt tid med förberedelser inför startbesked för uppförandet av klubbhuset, vår förhoppning är att påbörja uppförandet till hösten 2023.


Byte av plastslangar i hamnen
På första arbetsdagen i vår planerar vi att byta plaströren till vattenposterna på bryggorna.
Plaströren är gamla och förra våren hade vi en vattenläcka under kajen.
Vi kommer att byta till kraftigare plaströr och byta ut plastkopplingar mot metallkopplingar. Genom detta hoppas vi förhindra att läckage upprepas. Under arbetets gång kommer vattnet att vara avstängt i hamnen, att tänka på om du redan sjösatt och dehöver fylla på vattnet i båten.


Nytt namn i ÅBK's styrelse
Vid årets årsmöte i Österängs Bygdegård den 26 Februari invaldes Björn Jacobsson Götene till klubbens ordförande på 2 år, och vi tackar Anders Rindefors Årnäs för ett gediget arbete den föregående perioden på 2 år.
I övrigt besitter valda och omvalda medlemmar styrelsen som tidigare.
Se hela styrelsen på hemsidan.
Vattenståndet i Vänern
Säsongen 2022 var otroligt tråkig för oss båtburna medlemmar, grynner och grund som "aldrig" funnits tidigare visade sig med grundstötnigar som följd och inte minst mindre yrkessjöfart och igenvuxna stränder.
För oss i klubben medför denna varning att vi måste räkna med liknande vattenstånd framöver och vi kommer därför att se över våra båtplatser. Vi måste placera båtar efter storlek och djupgående vilket gör att kölbåtar och större motorbåtar i första hand skall placeras i stora hamnbassängen dvs. Kajen och B-bryggan.
Just nu är vattenståndet bra (Sjötorp 60cm) och föranleder inga omedelbara större förändringar men några båtar kommer att få byta plats, men vi återkommer om detta till dem som berörs.
Inför sommaren 2023 har man lovat att höja vattennivån 10-20cm vilket skulle vara välkommet
Önskvärt vore att kunna muddra i hamnen men detta kan inte genomföras i nuläget bl.a. har Länstyrelsen i dykningar funnit rester av ett tidigare beläget fiskeläge i hamnen som ev. måste skyddas. Dock hoppas vi att kunna förbättra hamnen i framtiden.
Extra debitering av El-kostnad
Förra säsongen införde styrelsen en frivillig El-avgift för de medlemmar som alltid hade landström kopplat till sin båt vid förtöjning på sin båtplats.
Detta för att många ligger med t.ex. kylskåp och varmvattenberedare inkopplat på el-nätet.
I takt med stigande el-kostnader och att allt fler ligger kopplade med landström beslutades på årsmötet att ALLA som ligger med landström kopplat till sin båt skall betala denna extra el-avgift.
I båtplatsavtalet inkluderas ström till båten för laddning av båtens batteri eller tillfälligt använda el-drivna verktyg. Detta ingår fortfarande, OBS att den extra avgiften avser användandet av fortlöpande el-användning i sin båt.
Avgiften är satt till 500 kr för hela säsongen och kan betalas med Swish eller sättas in på klubbens bankgiro.
Du skriver ditt namn, båtplatsnr och meddelandet "elavgift" på inbetalningen.
Klubbens Swish-nummer är: 123 084 67 66
Klubbens bankgiro-nummer är: 824-8023
KRÄFTSKIVA
19 Augusti Kluben anordnar kräftskiva i hamnen, trubadur är bokad, tältet sätts upp och fint väder är beställt.
Var och en tar med sig mat och dricka efter egen smak. (ingen anmälning)
Nytt 25-årigt anläggningsavtal med Götene Kommun
Från och med maj 2023 har ÅBK tecknat ett 25-årigt anläggningsavtal med Götene Kommun. Med detta avtal i ryggen kan ÅBK nu förverkliga bygget av ett klubb- och servicehus. Avtalets längd gör att ÅBK kan göra den miljoninvetering som nya huset kräver.


Team Rynkeby Skaraborg valde Årnäs Båthamn som lunchplats på väg till Lidköping
Team Rynkeby är ett europeiskt välgörenhetscykellag som cyklar till Paris varje år för att samla in pengar till barn med kritiska sjukdomar och deras familjer.
Team Rynkeby grundades 2002, då 11 motionscyklister knutna till den danska juiceproducenten Rynkeby Foods A/S bestämde sig för att cykla till Paris för att se slutet på Tour de France.
Rynkeby Foods var resans huvudsponsor, men även andra företag backade upp. Faktum är att deltagarna i historiens allra första Team Rynkeby-lag var så bra på att skaffa sponsring att det blev en vinst på 53 900 SEK när laget återvände till Danmark en dryg vecka senare.
Pengarna donerades av Team Rynkeby till barncanceravdelningen på Odense Universitetssjukhus och en tradition föddes.
Träningslopp inför det årliga cykelloppet till Paris
Med början I Lidköping gick färden till Bengtsfors vidare till Karlstad och Norrkvarn för att återvända och avslutas i Lidköping.
Klungan på 19 cyklister åtföljdes av tre service-ekipage, fikabilen, luchbilen och inte minst servicebilen för cyklarna.
Det var en härlig och entusiastisk gäng som samlades kring den hemlagade lunchen och för en välbehövlig vila hos oss i Årnäs Båthamn.

mat mat2 mat3 mat4mat5

Stöd Team Rynkeby Skaraborg i deras arbete, Swish 123 401 81 98

Hemsida: Team Rynkeby Skaraborg


Hör av dig med tips till Webmaster