Nya Klubbhuset

Nedan ses det nya klubbhuset med modifieringar gjorda efter besvärsskrivelser till vår ansökan om bygglov på originalhuset.

Huset, när vi köpte det, bestod av 9 st byggmoduler där varje modul mätte 9x3 m.
I modifieringen av huset har vi tagit bort 3 st moduler å samanlagt 81m2.
Huset är nu 162 m2 istället för 243 m2 som det var i originalutförandet.
Styrelsen har bedömt att denna storlek räcker för vår verksamhet och vi har avyttrat
de 3 moduler som frigjorts.

Du kan maila frågor och synpunkter till: styrelse@arnasbk.se

df

df

df

df

df

df

df

df

df