Aktuellt i Årnäs BåtklubbCard image cap

Klubbhuset

Efter att ÅBK i december år 2020 ansökt om byggnadslov hos Miljö- och Bygglovsnämnden i Götene Kommun för det nya klubbhuset har Familjen Gustaf Ekman och ett antal fastboende i Årnäs lagt in sitt veto mot ansökan.
I maj 2021 beviljade Miljö- och Bygglovsnämnden ansökan om bygglov.

Gustaf Ekman överklagade nämndens beslut till Länstyrelsen i Västra Götalands Län med huvudmotiveringen att placeringen skulle störa familjen Ekmans boende. Länstyrelsen avslog överklagandet och godkännde bygglovsansökan i sin helhet.

Gustaf Ekman överklagade Länstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt. Även Mark- och Miljödomstolen avslog yrkandet från Gustaf Ekman med möjlighet att överklaga till Mark- och Miljööverdomstolen senast den 23 januari 2023.

Ingen ytterligare överklagan kom in till Mark- och Miljödomstolen innan 23 Januari varför domstolen den 24 januari 2023 fastslog att ÅBK's bygglovsansökan vunnit laga kraft och ej kan överklagas.
Bygglovsansökan har vunnit Laga Kraft
Detta är självklart ett glädjande besked till klubben som nu äntligen kan börja förbereda uppförandet av det efterlängtade klubbhuset.
Trots försening på ett par år, en ökad kostnad för uppförandet, extra kostnad för förvaring och tillfälligt bygglov för uppställning av huset, ser vi nu framåt och glädjs åt att vi snart kan få igång en riktig klubbverksamhet med utbildningar och kurser, samvaro och inte minst en plats att förvara klubbens tillhörigheter.
Nu börjar en hektiskt tid med förberedelser inför startbesked för uppförandet av klubbhuset, vår förhoppning är att påbörja uppförandet till hösten 2023.


Byte av plastslangar i hamnen

På första arbetsdagen byttes plaströren till vattenposterna på bryggorna.
Plaströren var gamla och förra våren hade vi en vattenläcka under kajen.
Vi har bytt till kraftigare plaströr och bytt ut plastkopplingar mot metallkopplingar. Genom detta hoppas vi förhindra att läckage upprepas.

Rabatt på Göta Kanal 2024

Årnäs Båtklubb är medlem i Båtunionen och därigenom får alla medlammar i Årnäs Båtklubb 25% rabatt på färd i kanalen under högsäsong.
Läs bifogade information och gå in och boka om du är sugen på en kanaltur i sommar.
Klicka här för att läsa informationen.

Båtklubbens Årsmöte
Årets årsmöte hölls Söndagen 25;e feb. kl. 15.00 i Bygdens Hus KinneVedum.
Som vanligt informerades om årets aktiviteter och händelser samt redovisning av klubbens ekonomi.
En stor del av mötet ägnades åt det kommande verksamhetsårets planer och aktiviteter inför det stundande uppförandet av vårt nya klubbhus. Efter flera års försening har ju vårt byggnadslov fått laga kraft och fokus ligger nu på att uppföra vårt nya hus.
Som stadgarna stipulerar valdes styrelsens medlemmar enligt de regler som gäller och valbara styrelseledamöter var Vice Ordförande på 2 år, Sekreterare på 2 år och Ledamot på 2 år.
Till Vice Ordförande valdes Johan Olofsson, till Sekreterare valdes Denise Johansson och som Ledamot valdes Thomas Johansson. I övrigt besitter valda och omvalda medlemmar styrelsen som tidigare.
Årsmötesprotokollet läggs ut på hemsidan efter sedvanlig justering
Se hela styrelsen och övriga funktionärer här.

1;a pris i Svenskt Friluftsliv 2024
kategorin Allemansrätten
Läs Artikeln här...

Extra debitering av El-kostnad

Förra säsongen införde styrelsen en frivillig El-avgift för de medlemmar som alltid hade landström kopplat till sin båt vid förtöjning på sin båtplats.
Detta för att många ligger med t.ex. kylskåp och varmvattenberedare inkopplat på el-nätet.
I takt med stigande el-kostnader och att allt fler ligger kopplade med landström beslutades på årsmötet att ALLA som ligger med landström kopplat till sin båt skall betala denna extra el-avgift.
I båtplatsavtalet inkluderas ström till båten för laddning av båtens batteri eller tillfälligt använda el-drivna verktyg. Detta ingår fortfarande, OBS att den extra avgiften avser användandet av fortlöpande el-användning i sin båt.
Avgiften är satt till 500 kr för hela säsongen och kan betalas med Swish eller sättas in på klubbens bankgiro.
Du skriver ditt namn, båtplatsnr och meddelandet "elavgift" på inbetalningen.
Klubbens Swish-nummer är: 123 084 67 66
Klubbens bankgiro-nummer är: 824-8023


Installation av nytt EL-system

Under hösten/vintern 2023-2024 kommer vi att dra in en helt ny elkabel för anläggningens strömförsöjning.
Den nuvarande matningen till anläggningen sker via två olika kablar och är begränsad i kapacitet varför vi varit tvingade att se över hela anläggningens elförsörjning.
Ett nytt elskåp monteras för inkommande el och från detta skåp kommer nu all el att distribueras till anläggningens olika delar.
Oberoende av när Ellevio, som är eldistributör, kommer att gräva ned huvudkabeln kommer vi att påbörja grävning och nedläggning av kablar inom området.
Den första etappen påbörjas helgen den 28/29 oktober.
Under tiden kan delar av vägarna inom området vara avstängda kortare tider.
I samband med att vi lägger ned nya elkablar kommer vi också att förbereda för fiber så att vi kan erbjuda medlemmar och gäster Internet-uppkoppling under vistelse inom området.


Säsongstartsfest

Lördagen den 25 maj kommer vi att anordna en spontanfest som vi kallar "Säsongstartfest".
Det blir i form av knytkalas med möjlighet till grillning.
Vi tänker att vi börjar kl 15.00 med en lättsam boule-tävling för dem som vill.
Sedan går vi till tältet för en gemensam samvore fram över kvällen

VÄLKOMNA!
Styrelsen